Selvevaluering lærere på Saltvern skole

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Stikkord til presentasjon

Stikkord til presentasjon

Legg igjen en kommentar

2. mai 2012 · 09:29

Tegneserie som film

Legg igjen en kommentar

11. april 2012 · 07:32

Hvordan gjøre en tegneserie om til film

Her er en liten instruksjonsfilm om hvordan dere kan gjøre tegneserien deres om til film med bruk av Creaza.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

viktige ord og begreper til oppgaven om å gå i butikk

når du skal på butikken er det viktig at du kan en del ord, du må som ansatt vite hvor ting er og som kunde må du kunne spørre om hvor de samme tingene er. jeg har laget en del ordkort om dette.

her er kort om å anvise retning for noe

her er spørreord som kan være viktige

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Bruk av eduplay.com i undervisningen

Har nå gjort et forsøk på å legge inn en selvlaget interaktiv oppgave hvor elevene skal fylle inn de blanke feltene. I eduplay kan en velge å klikke inn felter eller en kan velge at elevene skriver inn i feltene. Jeg har valgt det første her: Følg linken til teksten og se om dere klarer å fylle inn rett. Det er også lagt inn en del blanke felter hvor det ikke skal stå noe slik at det ikke blir for lett. Jeg har også gjort den samme teksten slik at du kan fylle inn rett ord på rett sted. Denne finner du her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Hovordan legge inn en ppt i bloggen

For å legge en powerpointfremvisning i bloggen må du først opprette en konto på http://www.slideshare.net

1 kommentar

Filed under Ukategorisert

Bruk av flashcards til å lære nye gloser

I forhold til å lære seg nye gloser, men det jeg opplever at elevene liker best er å øve ved å bruke ordkort, med tilhørende spill. I det siste har jeg brukt to typer ordkort sider.

Videre har jeg brukt quizlet mye. Denne siden er nok bedre med hensyn til ulike øvelser elevene kan gjøre, og dersom elevene bruker denne siden vil de kunne lage seg sine egne kontoer og dermed kan de også konkurrere mot hverandre i de ulike spilløvelsene. Da blir gloseøvingene mer seriøs siden det ligger et konkurranseelement inne i det også.

Her er et eksempel på det spillet elevene synes er artigst.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Å lese fremmedspråktekster

Hvordan kan læreren presentere nye tekster for elevene på en slik måte at elevene blir motivert for å lese teksten?

For meg er det viktig at de tekstenene må være hentet ut av en kontekst: Når jeg presenterer en tekst for elevene mener jeg det er viktig at elevene kjenner til temaet (konteksten) teksten er hentet fra. For eksempel jobber mine elever nå med skolen som tema. For meg er det viktig at elevene at elevene før de begynner å lese teksten vet en del om hva de skal lese om.

Før teksten presenteres for elevene bør vi se litt på hvilke grafiske virkemidler som er brukt for å illustrere teksten. Google har undersøkt hvor på en side vi ser først og hva vi ser på etter hvert.

Når vi skal avkode en fremmedspråktekst må vi tenke litt anderledes. Som lærer må vi bruke tid på det som er rundt teksten for å vite noe om hva som er konteksten (temaet) i teksten vi skal arbeide med. Videre er det viktig at elevene, før de blir presentert for teksten, kjenner til en del «tema-ord» slik at de kan gjenkjenne dem før vi begynner med nærlesingen av selve teksten. Etter at dette er gjort må lærere og elever sammen koble ord og uttrykk som vi kjenner fra før. Når dette er gjort lytter elevene til teksten uten å se på teksten, men ved å bruke konkreter for å illustrere teksten. På den måten kjenner elevene innholdet i teksten før de begynner å lese teksten og de nye ordene glir inn i det etablerte vokabularet.

Når teksten er forstått er det behov for å øve på uttale av nye ord/fraser. Dette gjøres ved at alle leser sammen, parlesing, og til slutt lesing individuelt. Det er først når dette er gjort at jeg som lærer kan forvente at elevene kan lese teksten for å kunne svare på spørsmål om teksten. Elevene har fortsatt ikke lært å ta i bruk ordene, og for å få dette til må de få oppgaver hvor de tar i bruk de nye ordene i teksen med å bruke dem i setninger eller fraser.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Oppgave til elevene

Dere kan lage en egen voki med å gå inn på www.voki.com

1 kommentar

Filed under Ukategorisert